Books

NATIONAL & UNIVERSITY LIBRARY (NUK), LJUBLJANA, SLOVENIA

NATIONAL & UNIVERSITY LIBRARY (NUK), LJUBLJANA, SLOVENIA
Turjaška 1
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 2001 188
F: +386 1 4257 293
E: info@nuk.uni-lj.si
W: http://www.nuk.uni-lj.si/nukeng.asp

OXFORD CENTER, BOOKSTORE, LJUBLJANA, SLOVENIA

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D., LJUBLJANA - BOOKSTORE, LJUBLJANA, SLOVENIJA

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D., LJUBLJANA - BOOKSTORE, LJUBLJANA, SLOVENIJA
Slovenska 29,
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 241 30 00
F: +386 1 425 28 66
E: info@mladinska.com
W: http://en.mladinska.com/

ANTIKVARIAT - BOOKSTORE, LJUBLJANA, SLOVENIJA

ANTIKVARIAT - BOOKSTORE, LJUBLJANA, SLOVENIJA
Mestni trg 25
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 244 26 83
F: +386 1 266 26 82
E: antikvariat@mk-trgovina.si
W: http://en.mladinska.com/bookstores_and_stationeries/antikvariat

DZS - BOOKSTORE, LJUBLJANA, SLOVENIJA

DZS - BOOKSTORE, LJUBLJANA, SLOVENIJA
Dalmatinova ulica 2
1538 LJUBLJANA

T: +386 1 306-97-00
F: +386 1 309-67-20
E: ksenija.jauh@dzs.si
W: http://icarus.dzs.si/

SVET KNJIGE - BOOKSTORE, LJUBLJANA, SLOVENIJA

SVET KNJIGE - BOOKSTORE, LJUBLJANA, SLOVENIJA
Slovenska 29
1536 LJUBLJANA

T: +386 1 241 34 10, +386 41 611 995
F:
E: svet-knjige@mkz.si
W: http://www.svetknjige.si/