Ministries

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTY AND FOOD, LJUBLJANA, SLOVENIA
Dunajska 22,
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 478 90 00
F: +386 1 478 90 21
E: gp.mkgp@gov.si
W: http://www.mkgp.gov.si/en/
MINISTRY OF CULTURE, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Maistrova ulica 10,
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 369 59 00
F: +386 1 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
W: http://www.mk.gov.si/en/
MINISTRY OF EDUCATION AND SPORT, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana

T: +386 1 478 42 00
F: +386 1 400 53 21
E: gp.mms@gov.si
W: http://www.mss.gov.si/en/
MINISTRY OF FINANCE, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Župančičeva 13,
1502 LJUBLJANA

T: +386 1 369 5200
F: +386 1 369 6659
E: gp.mf@gov.si
W: http://www.mf.gov.si/slov/index.htm
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Prešernova cesta 25,
1001 LJUBLJANA

T: +386 1 478 20 00
F: +386 1 478 23 40
E: info.mzz@gov.si
W: http://www.mzz.gov.si/en/
MINISTRY OF HEALTH, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Štefanova 5
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 478 60 01
F: +386 1 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
W: http://www.mz.gov.si/en/
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Kotnikova 38
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 478 46 00
F: +386 1 478 4719
E: gp.mvzt@gov.si
W: http://www.mvzt.gov.si/en/
MINISTRY OF JUSTICE, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Župančičeva 3,
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 369 52 00
F: +386 1 369 57 83
E: gp.mp@gov.si
W: http://www.mp.gov.si/en/
MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Kotnikova 5,
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 369 77 00
F: +386 1 369 78 32
E: gp.mddsz@gov.si
W: http://www.mddsz.gov.si/en/
MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Tržaška 21
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 478 83 30
F: +3861 478 8331
E: gp.mju@gov.si
W: http://www.mju.gov.si/en/
MINISTRY OF THE ECONOMY, LJUBLJANA, SLOVENIA
Kotnikova 5,
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 400 33 11
F: +386 1 433 10 31
E: info.mg@gov.si
W: http://www.mg.gov.si/en/
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Dunajska cesta 48,
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 478 74 00
F: +3861 478 7422
E: gp.mop@gov.si
W: http://www.mop.gov.si/nc/en/
MINISTRY OF THE INTERIOR, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Štefanova 2,
1501 LJUBLJANA

T: +386 1 428 40 00
F: +386 1 251 43 30
E: gp.mnz@gov.si
W: http://www.mnz.gov.si/en/
MINISTRY OF TRANSPORT, MINISTRIES, LJUBLJANA, SLOVENIA
Langusova 4,
1000 LJUBLJANA

T: +386 1 478 80 00
F: +386 1 478 81 39
E: gp.mzp@gov.si
W: http://www.mzp.gov.si/en/