s

COMMUNITY HEALTH CENTRE, LJUBLJANA, SLOVENIA

COMMUNITY HEALTH CENTRE, LJUBLJANA, SLOVENIA
Metelkova 9
1000 LJUBLJANA
T: +386 1 3003-941
F: +386 1 3003-911
E: chc@zd-lj.si
W: http://www.zd-lj.si

COMMUNITY HEALTH CENTRE, LJUBLJANA; The health centre provides urgent medical assistance, dentistry assistance, paediatricians etc.. for everyone who needs immediate help.

 

The health service activity of health centre Ljubljana is carried out in the following organization units: 

 

· ZD Ljubljana - Bežigrad, Kržičeva 10;

· ZD Ljubljana - Center, Metelkova 9;

· ZD Ljubljana - Moste-Polje, Prvomajska 5;

· ZD Ljubljana - Vič-Rudnik, Šestova 10;

· ZD Ljubljana - Šiška, Derčeva 5;

· ZD Ljubljana - Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1;

· ZD Ljubljana - Splošna nujna medicinska pomoč - SNMP, Bohoričeva 4.

 

To write reviews please login.